Smokeman zasahuje

Dne 12. 10. proběhla v naší škole edukativní show pod záštitou Technické univerzity v Ostravě. Výzkumné energetické centrum v rámci projektu – Zlepšení kvality ovzduší – seznámilo žáky všech ročníků s touto problematikou velmi názorným a zajímavým...

Mezinárodní den s násobilkou

Naše škola se 1. října 2021 připojila k Světovému dni násobilky WMT Day 2021. Z České republiky se tohoto dne zúčastnily jenom tři školy. Kvůli mimořádným opatřením se tyto aktivity konaly v jednotlivých třídách od 3. do 9. ročníku. V druhé polovině...

Preventivní programy

Jak se říká: “ Lépe předcházet“. Dne 8. 10. proběhly v některých třídách naší školy preventivní programy zaměřené na přátelství a spolupráci ve třídách, na prevenci před užíváním návykových látek, jak být fit.