Revolution train

Ve čtvrtek 18. 11. jsme se se 7. třídou podívali do speciálního vlaku Revolution train. Protidrogově zaměřený program byl pro nás všechny silným zážitkem. Společně s aktéry filmu, který byl součástí interaktivního programu, jsme odpovídali na závazné otázky přemýšleli...

Emoce v životě dítěte

Dne 23. 11. 2021 se uskutečnila v naší škole přednáška na téma Emoce v životě dítěte. ČEHO SE VYVAROVAT? Dejme pozor na hodnotící výroky typu „Seš trapnej,…“tlak být „dokonalým rodičem“skrývání emocírodinné komunikační vzorcenepravdivé...

Čtenářská soutěž

Žáci 4. – 9. ročníku se zapojili do čtenářské soutěže v rámci projektu Inspirujeme se Komenským. Tento projekt podpořil Místní akční plán II ORP Třinec. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: v 1. kategorii od 4. – 6. třídy žáci četli S Komenským do komiksu Kláry...

Poznáváme vesmír

V pátek 12. 11. jsme měli možnost navštívit mobilní planetárium přímo v naši škole. Žáci první a druhé třídy se zúčastnili zajímavého programu o vesmíru součástí, kterého bylo promítaní filmu a další doprovodné aktivity.