Vánoční besídky ve třídách

Jsme vděční Hospodinu za letošní společně prožité vánoční besídky. Žáci si připravili krásná vystoupení, různé hry a jiný program. Společně jsme přemýšleli nad významem Vánoc. Prožijte nový rok v Boží blízkosti a Jeho lásce. Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem...

5 jazyků lásky

Každý člověk potřebuje být milován a přijímán ostatními. Každý z nás je však jedinečnou bytostí a prožívá přijímání lásky jiným způsobem. Žáci měli možnost v rámci zajímavých besed seznámit se s 5 jazyky lásky, jak lásku prokazovat, ale i přijímat. Pán Ježíš řekl: To...

Úspěšný řešitel

Dne 8. 12. 2021 proběhlo okresní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda 2021/22“. Žáci řešili příklady online. Úspěšným řešitelem se stal Jan Komárek.

Ceny stravného pro nový rok 2022

NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO OD 01. 01. 2022 Od nového roku dochází k navýšení cen stravného u všech skupin strávníků. Reagujeme tak na zvýšení cen surovin a veškerých energií. Nové sazby platné od 1. 1. 2022 jsou následující: Žáci ZŠ 7–10 let 28 Kč Žáci ZŠ 11-14...