Aktualizace informací ze školní družiny

První školní den 5. 9. 2022 proběhne pouze zápis do ŠD. V tento den nebude školní družinav provozu. Její provoz, včetně ranní družiny, začne 6. 9. 2022. Základní a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizaceInformace pro rodiče k organizaci zápisu do...

Písemná přihláška

Písemná přihláška  k docházce do školní družiny ve školním roce 2022/2023 Jméno a příjmení žáka:……………………………………………………………………………… Škola: ………………………………………………………………………… Třída: ……….……… Datum narození: ………………….…. Rodné číslo: ……………………………………..………… Místo narození:...

Zmocnění

ZMOCNĚNÍ k vyzvedávání dítěte z ŠD jinou osobou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který upravuje rodičovskou zodpovědnost, a v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a v přímé souvislosti s vyhláškou č....

Přihláška do ŠD

Registrační číslo: ………………………………………. Žádost o přijetí žáka do školní družiny ve školním roce 2022/2023 Jméno a příjmení žáka:……………………………………………………………….……… Škola: ………………………………………………………………………… Třída: ………… Datum narození: ………………….…. Rodné číslo: ………………………………..………… Místo...