Mgr. Monika Guńková

ředitelka


E-mail: monika.gunkova@czstrinec.cz
Telefon: 734696170, 558989733

Ve funkci ředitelky školy jsem od roku 2005, k tomu učím na 1.stupni většinou přírodovědu a vlastivědu, od 1. do 6.třídy polský jazyk.

Věřím …že Pán Ježíš zemřel i za moje hříchy, daroval mi život věčný a jednou se s Ním potkám tváří
v tvář.
Můj oblíbený citát (verš z Bible) je…Říman 8: 38: „ Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni,
věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže
odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Baví mě…jezdit na elektrokotle; chodit po horách; poznávat nová místa; číst knížky křesťanské i historické; divadlo a hudba; luštit křížovky; vyprávět Biblické příběhy dětem a učit je; trávit čas se svými dospělými dětmi.

Povzbudí mě…když se mi podaří někoho povzbudit, a když občas někdo povzbudí i mne, že má práce, služba mají smysl.
Ve své profesi usiluji předně:

  • o porozumění druhým – žákům, rodičům, učitelům, tak, abychom byli blíž jeden druhému i Pánu Ježíši
  • o porozumění procesu učení, tak, aby žáky učení co nejvíce zajímalo a mne zajímalo učit je.