Každý člověk potřebuje být milován a přijímán ostatními.

Každý z nás je však jedinečnou bytostí a prožívá přijímání lásky jiným způsobem. Žáci měli možnost v rámci zajímavých besed seznámit se s 5 jazyky lásky, jak lásku prokazovat, ale i přijímat.

Pán Ježíš řekl:

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.

To je důležitý úkol nejen v dnešní době.