Registrační číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.019_078/0019613

Cíl projektu: realizace aktivity g3 ABAKU

Projekt OKAP je zaměřen na řešení rozvojových priorit Moravskoslezského kraje, tj. podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů, zvýšení kvality absolventů, zvýšení kvality personálního zázemí škol.

Jedná se zejména o monitoring učitelů ve výuce matematiky.