Mgr. Dagmar Babilonová

7. třída

E-mail: dagmar.babilonova@czstrinec.cz
Telefon: 558 989 731

Učím:
Přírodopis, zeměpis, chemie – vždy mě fascinovalo objevovat přírodu kolem nás a poznávat nová
místa na naši krásné planetě.
Můj oblíbený citát /verš z Bible je:

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Přísloví 3,5

Baví mě, když mohu trávit příjemný čas se svou rodinou a přáteli. Potěší mě četba dobré knihy nebo
procházky po okolí. Mým koníčkem je rovněž cestování – poznávání krás Česka, ale i kultury a lidí
v různých místech naší Země.

Povzbudí mě, když u děti vidím zájem o přírodovědné předměty i jejich drobné pokroky ve výuce.
Ve své profesi usiluji o správně odvedenou práci.