Mgr. Beata Kantor

9. třída

E-mail: beata.kantor@czstrinec.cz
Telefon: 558 989 731

Mé kořeny jsou zde, v Těšínském Slezsku pod Beskydami. Tady jsem se narodila a vyrostla jako
bilingvní (dvojjazyčné) dítě. Na gymnáziu jsem se rozhodla pro další studium českého jazyka. Od
malička jsem zpívala naše těšínské lidové písně, později ve folklórním souboru poznala tance a
tradice našeho kraje, a tak spojila tyto dvě schopnosti ve studiu na Pedagogické fakultě v Ostravě –
učitelství 2. stupně v oboru Český jazyk a hudební výchova.
Můj oblíbený verš z Bible je Jer 31.3 –
Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě
prokazoval milosrdenství.“
Mám ráda pohyb, cestování a tvoření. Snažím se, aby škola byla místem, kam děti chodí rády, kde
objevují svět, druhé i sami sebe a zachovávají si radost ze zkoumání světa, přirozenou zvídavost i
touhu po poznání.
Povzbudí mě ranní zamýšlení s biblickým citátem, úsměv na tváři druhého člověka, úspěchy našich
žáků i absolventů, dobrá rada a životní příběh či svědectví.