Projekty – o nás

Aktuálně je CZŠ a MŠ Třinec zapojena do následujících projektů:

  1. Šablony II OP VVV pro Církevní ZŠ a MŠ Třinec

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014560

Projekt byl zaměřen na jazykové vzdělávání žáků i učitelů. V rámci projektu proběhly kluby anglického jazyka, čtenářské gramotnosti, ICT vzdělávání.

2. Šablony III OP VVV pro Církevní ZŠ a MŠ Třinec

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo programu: 02

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III-MRR v prioritní ose 3 OP Číslo výzvy: 02_20_080

Projekt je zaměřen na personální podporu, profesně osobnostní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikurálních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči, s veřejností.

3. Irop

Odborné učebny a bezbariérovost Církevní ZŠ a MŠ Třinec

Registrační číslo projektu : CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013124

Název projektu: Odborné učebny a bezbariérovost Církevní ZŠ Třinec 

Cíl projektu: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání .

Dílčí cíle: realizace nových školních odborných učeben včetně  stavebních  úprav a výbavy, zajištění bezbariérového přístupu do  školy i jednotlivých učeben, zajištění konektivity školy.  

V rámci tohoto projektu byly zrekonstruovány odborné učebny, byla nainstalována pojízdná plošina umožňující bezbariérovost.

4. Erasmus plus

Mezinárodní projekt 

Erasmus+ 2020-2022 

„Místní historie v Angličtině“ 

Projekt je spolufinancován z fondů EU. 

Cílem projektu je sdílet osvědčené metody a nástroje pro vyučování učitelů nejen angličtiny za účelem zefektivnění vyučování. Projekt má také za cíl rozvíjet tvořivost žáků v procesu učení a komunikace v angličtině, jejich zapojení a posílení vlastní zodpovědnosti za proces učení. V neposlední řadě je cílem zmapovat historii a kulturní dědictví naší oblasti. 

Projekt také posílí komunikační schopnosti učitelů a zvýší jejich kompetence v anglickém jazyce. Účastníky projektu jsou učitelé a žáci tří evropských škol (Česká republika, Finsko a Polsko). Do projektu budou zapojeni žáci 6. a 7. tříd. 

Je plánovaná mobilita (výměnný pobyt) žáků a učitelů ve Finsku a to na květen 2021 a mobilita v Polsku (prosinec 2021) a v České Republice (duben 2022). Termíny se mohou posunout vzhledem k vývoji situace ohledně Covidu19. V průběhu projektu budou žáci pracovat na zadaných úkolech také i online pomocí platformy etwinning. 

Do jednotlivých mobilit budou žáci vybíráni pokaždé před mobilitou. Mobility se zúčastní 12 žáků vybraných podle určených kritérií. S žáky musí být také podepsaná závazná smlouva o účasti a aktivním zapojení se do projektu a činností s tím spojených. 

Žáci budou hodnoceni a vybráni na základě vytvořených kritérií.

Mezinárodní projekt 

Erasmus+ 2020-2022 

„Mezinárodní akademie 

žáků a učitelů angličtiny“ 

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie. 

Cílem projektu je sdílet osvědčené metody a nástroje pro vyučování učitelů angličtiny za účelem zefektivnění vyučování. Projekt má také za cíl využití a sdílení užitečných internetových aplikací, programů. V dnešní době rozvoje komunikace prostřednictvím počítačových technologií chceme našim žákům pomoci se orientovat a využít i pro jejich vzdělání nejrůznější platformy a internetové stránky. Cílem projetu je, aby v dnešní době si žáci uvědomili vlastní zodpovědnost za své vzdělání a pomohli jim najít způsob, který by vyhovoval jejich vzdělávacím stylům. 

Projekt také posílí komunikační schopnosti učitelů a zvýší jejich kompetence v anglickém jazyce. Účastníky projektu jsou učitelé a žáci čtyř evropských škol (Česká republika, Finsko a Polsko, Maďarsko). Do projektu budou zapojeni žáci 8. a 9. tříd. 

Je plánovaná mobilita (výměnný pobyt) žáků a učitelů v Polsku (duben 2021), mobilita v Maďarsku (říjen 2021), v České Republice (únor 2022) a ve Finsku (květen 2022). Termíny se mohou posunout vzhledem k vývoji situace ohledně Covidu19. V průběhu projektu budou žáci pracovat na zadaných úkolech také i online pomocí platformy etwinning. 

Do jednotlivých mobilit budou žáci vybíráni pokaždé před mobilitou. Mobility se zúčastní 7 žáků vybraných podle určených kritérií. S žáky musí být také podepsaná závazná smlouva o účasti a aktivním zapojení se do projektu a činností s tím spojenou.

5. Odborné, karierové a polytechnické vzdělávání v MSK II

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.019_078/0019613

Cíl projektu: realizace aktivity g3 ABAKU

Projekt OKAP je zaměřen na řešení rozvojových priorit Moravskoslezského kraje, tj. podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů, zvýšení kvality absolventů, zvýšení kvality personálního zázemí škol.

Jedná se zejména o monitoring učitelů ve výuce matematiky.