Náše koncepce

Křesťanská výchova a vzdělávání v laskavém a bezpečném prostředí
Register Now

Co děláme

  Poskytujeme dětem maximum péče dle jejich individuálních schopností a potřeb. Vytváříme laskavé a bezpečné , tvůrčí prostředí. V rámci  naplňování školního vzdělávacího programu mají děti výuku angličtiny s rodilou mluvčí, dále možnost účastnit se výtvarných aktivit. Věnujeme se také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.  Pořádáme výlety, společné aktivity s rodiči, např. vánoční a velikonoční tvoření, chodíme do knihovny, ne exkurze do zajímavých míst, zveme zajímavé hosty. Společně poznáváme svět  a jeho krásu. Učíme se milovat Pána Boha a vše, co nám dává. 

Kde se nacházíme

Nacházíme se v Třinci na Sosně, v budově na sídlišti, v blízkosti parku, kde chodíme na procházky. Máme hezkou a velikou zahradu se záhradními prvky a prolezačkami. Naproti přes hlavní ulici máme církevní základní školu, kde pokračujeme v povinné školní docházce. Nedaleko máme také les a naučnou stezku.  

Jak přihlásit své dítě do mateřské školy

Stačí vyplnit přihlášku v záložce Dokumenty školy – formuláře ke stažení . Vyplněnou přihlášku včetně všech potřebných dokumentů ( potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti, potvrzení o očkování) můžete poslat na email školy nebo donést osobně do mateřské školy. V průběhu školního roku přijímáme děti jen v případě že máme volnou kapacitu. Na další kalendářní rok přijímáme děti vždy v době oficiálních zápisů. Těšíme se na Vás! 

Call For Inquiry

558989730 – sekretariat školy

Mail For Inquiry

sekretariat@czstrinec.cz

Jak přihlásit své dítě do mateřské školy

Stačí vyplnit přihlášku v záložce Dokumenty školy – formuláře ke stažení . Vyplněnou přihlášku včetně všech potřebných dokumentů ( potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti, potvrzení o očkování) můžete poslat na email školy nebo donést osobně do mateřské školy. V průběhu školního roku přijímáme děti jen v případě že máme volnou kapacitu. Na další kalendářní rok přijímáme děti vždy v době oficiálních zápisů. Těšíme se na Vás! 

Call For Inquiry

558989730 – sekretariat školy

Mail For Inquiry

sekretariat@czstrinec.cz

d

Curriculum

ŠVP Křesťanská škola 

 

l

Malujeme, zpíváme, tvoříme, vyrábíme

Rozvíjíme předmatematické představy

Objevujeme svět, experimentujeme

Poznáváme příběhy z Bible

Kontakty

Kontakty

tel. 558 989 738 + CMŠ Sosnová 367

Mgr. Lydie Klodová

Mgr. Lucie Vrtaňová

pedagogický asistent

Barbora Raszková

Daniela Hrycková

provoz

Andrea Simonová