Žáci 4. – 9. ročníku se zapojili do čtenářské soutěže v rámci projektu Inspirujeme se Komenským. Tento projekt podpořil Místní akční plán II ORP Třinec. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: v 1. kategorii od 4. – 6. třídy žáci četli S Komenským do komiksu Kláry Smolíkové a od 7. – 9. třídy přečetli Labyrint upgrade od Jana Hábla. V 4. třídě zvítězil Benjamín Radoš, v 5. třídě Jan Kantor, v 6. třídě Michal Škandera, v 7. třídě Tobiáš Stebel, v 8. třídě Klára Chodurová a v 9. třídě Samuel Stebel. Každý vítěz obdržel knihu. Všem vítězům blahopřejeme.