Danuta Kocyanová

asistent pedagoga

E-mail: danuta.kocyanova@czstrinec.cz
Telefon:558 989 732

Na Církevní základní škole pracuji jako asistent pedagoga. Tato práce mě naplňuje, protože mám ráda
děti a mladé lidi, a je zajímavé s nimi pracovat.

Má práce mi pomáhá vhlížet do dětského světa i z jiného pohledu. Snažím se pomáhat dětem překonávat
případné překážky.

Nejvíce mě těší a je pro mě odměnou, když dostanou děti, o které se starám, dobré hodnocení, a
zapamatují si probrané učivo. Je to dobrá zpětná vazba. Mou snahou je, aby byly čím nejvíce
samostatné a připravené do života.

Hodně ke mně promlouvají slova J. A. Komenského:“ Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj
pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu, protože pravda Tě osvobodí od hříchu „. Tento
nádherný odkaz, že Bůh je ta pravda, která osvobozuje a zachraňuje, toužím nést a předávat dalším.
Ráda trávím svůj čas v přírodě, na horách nebo u zajímavé knihy.

Největší radost mi v poslední době dělají mé malé vnučky Elli a Ami, které mě nabíjejí energii a humorem.