Ve středu jsme s dětmi prožili projektový den s jejich oblíbeným plyšovým zvířátkem. Děti vyprávěly o své hračce, rozvíjely své komunikační schopnosti. Počítaly části těla svých zvířátek, poznávaly a pojmenovávaly části těla, učily se krokovat se svým zvířátkem. Nakonec své zvířátko modelovaly z modelíny.