Doučování

Registrační číslo projektu:0083/DOUCOVANI_SKOLY/2022-2

název projektu : Doučování – žadatel církevní a soukromé školy- září – prosinec 2022, leden – srpen 2023

Rozhodnutí o přidělení dotaci č. 31699/2022-3

Účel dotace: Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních škol, středních škol a konzervatoří. Dotaci je škola oprávněna použít pouze na úhradu ostatních osobních nákladů (odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů).

název výzvy: Na podporu doučování žáků