Erasmus+ 2020-2022

„Mezinárodní akademie žáků a učitelů angličtiny“

l

Cíl projektu

  • Sdílet osvědčené metody a nástroje pro vyučování učitelů angličtiny za účelem zefektivnění vyučování
  • Využití a sdílení užitečných internetových aplikací, programů. V dnešní době rozvoje komunikace prostřednictvím počítačových technologií chceme našim žákům pomoci se orientovat a využít i pro jejich vzdělání nejrůznější platformy a internetové stránky
  • Uvědomění žáka vlastní zodpovědnosti za své vzdělání a pomoc najít způsob, který by vyhovoval jejich vzdělávacím stylům
  • Posílit komunikační schopnosti učitelů a zvýšit jejich kompetence v anglickém jazyce. Účastníky projektu jsou učitelé a žáci čtyř evropských škol (Česká republika, Finsko a Polsko, Maďarsko). Do projektu budou zapojeni žáci 8. a 9. tříd.
h

Účastníci projektu

Mobility se zúčastní 7 žáků vybraných podle určených kritérií. Do jednotlivých mobilit budou žáci vybíráni pokaždé před mobilitou. S žáky musí být také podepsaná závazná smlouva o účasti a aktivním zapojení se do projektu a činností s tím spojenou.

Je plánovaná mobilita (výměnný pobyt) žáků a učitelů v Polsku (duben 2021), mobilita v Maďarsku (říjen 2021), v České Republice (únor 2022) a ve Finsku (květen 2022).
Termíny se mohou posunout vzhledem k vývoji situace ohledně Covidu19.

V průběhu projektu budou žáci pracovat na zadaných úkolech také i online pomocí platformy etwinning.