Formuláře a žádosti

l

Mateřské školky

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Kritéria přijetí do CMŠ Třinec
PDF WORD
Vyjádření lékaře – příloha k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  PDF WORD
Zápisní list do mateřské školy pro školní rok
PDF WORD
Evidenční list pro dítě v mateřské škole PDF WORD
Žádost o změnu docházky dítěte do mateřské školy
PDF WORD
Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání
PDF WORD
Souhlas se zpracováním osobních údajů – GDPR PDF

 

l

Základní škola

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Kritéria přijetí do 1. třídy

PDF WORD
Žádost o přestup dítěte základní školy do jiné základní školy PDF WORD
Žádost o povolení individuálního vzdělávání PDF WORD
Žádost o odklad povinné školní docházky PDF WORD
Žádost o výuku žáka se speciálně vzdělávacími
potřebami dle individuálního vzdělávacího plánu
PDF WORD
Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka
PDF WORD
Žádost o zapůjčení druhé sady učebnic
PDF WORD
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
PDF WORD
Souhlas se zpracováním osobních údajů – GDPR PDF