No přece společnou modlitbou a chválou.

Setkali jsme se na společných modlitbách a chválách. Uvažovali jsme nad cestou mudrců z východu.

Nad tím jak bylo pro ně důležité najít Spasitele. Společně jsme děkovali Pánu Bohu za uplynulý rok a chválili ho za vše, co máme z Jeho ruky.