Vážení rodiče, v rámci podpory čtenářství a zájmu o knihy, chceme pro žáky vytvořit na 1. a na 2. stupni knihobudky.

Prosíme, pokud vám doma leží nějaké knihy, které už nechcete, můžete je přinést nebo poslat po dětech do školy paní učitelce Kantorové, která je roztřídí.

Pravidla knihobudky

  • půjč si, přečti a vrať.
  • daruj sem svou knihu, kterou už nepotřebuješ, uděláš radost druhým.
  • zacházej s knihami hezky, nenič je.