Koncepce vzdělávání

Církevní základní a mateřská škola Třinec  

 Moderní škola s křesťanskými hodnotami  Koncepce výuky „v kostce“ 

Laskavé, bezpečné a tvůrčí prostředí 

Výchova v duchu křesťanských hodnot  

Moderní výukové metody  

Týmová spolupráce žáků  

Individuální přístup k žákům 

Projektové vyučování  

Klasický i slovní způsob hodnocení 

Menší kolektivy dětí  

Úzké propojení školy a rodiny 

Rozvíjíme tyto oblasti 

Logické myšlení, samostatné uvažování, práce s problémem 

✔ Výuka matematiky dle metody prof. Hejného na 1. stupni ✔ Klub logických a deskových her  

✔ Badatelský kroužek  

Čtenářská gramotnost  

✔ Tvořivé čtení  

✔ Čtenářský klub  

✔ Děti učí děti  

✔ Čteme prvňákům 

Komunikace v cizích jazycích 

✔ Anglický jazyk  

✔ Polský jazyk  

✔ Ruský jazyk 

✔ Německý jazyk 

✔ eTwinning- komunita evropských škol

✔ ACSI mezinárodní komunita křesťanských škol  

Kreativita, vztah k umění  

✔ Celoškolní muzikály  

✔ Den poezie a hudby 

✔ Dětský den 

✔ Dramatizace pohádek 

✔ Židovské tance 

✔ Pěvecký kroužek 

Praktické a technické dovednosti  

✔ Vaření 

✔ Práce v dílnách 

✔ Volba povolání 

✔ Informatika 

Sportovní aktivity 

✔ Sportovní letní olympiáda 

✔ Lyžařské kurzy 

✔ Plavání 

✔ Turistické pobyty 

✔ Sportovní soutěže 

✔ Sportovní kroužky 

Křesťanské hodnoty 

✔ Křesťanská výchova 

✔ Etická výchova 

✔ Společné zamýšlení, modlitby a chvály 

Mimo výuku žákům nabízíme 

Kroužky – fotbalový, výtvarný, kavárnička origami, židovské tance ∙ Kluby – čtenářský, badatelský, zábavné logiky a deskových her,  anglického jazyka 

Doučování – matematika, angličtina, český jazyk 

Rodičům nabízíme 

∙ Společné celoškolní výšlapy 

∙ Setkávaní v rámci tříd  

∙ Večerní modlitby a chvály  

∙ Otevřenou komunikaci  

Chystáme  

✔ Erasmus + výměnné pobyty pedagogů, žáků 

✔ Modernizaci učeben v rámci IROP 

✔ Rekonstrukci prostor  

Na závěr 

∙ Učíme v lavicích, dle potřeby i mimo ně. 

∙ Dáváme domácí úkoly, ale nepřetěžujeme. 

∙ Respektujeme individualitu dítěte, ale zároveň učíme žáky pracovat  v kolektivu. 

∙ Jsme pro svobodný rozvoj dítěte, ale v rámci jasně nastavených hranic. ∙ Kázeň a řád mají v naší škole pevné místo, protože vytváří v dětech pocit  bezpečí. 

Jsme si vědomí, že připravujeme žáky na plnohodnotný dospělý život, a proto: 

„ Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, dobrého  svědomí a upřímné víry“ 1. Timoteovi 1,5