Mgr. Doris Szymeczková

2. třída

E-mail: doris.szymeczkova@czstrinec.cz
Telefon: 558989732

Aprobace: Nedávno jsem nastoupila jako začínající učitelka na 1. stupni. Sbírám zkušenosti, utvářím si
systém a používám naučené metody a formy ve výuce.

Můj oblíbený verš z Bible je… Matouš 6, 33

Ráda připravuji a jím chutné jídlo, ráda jezdím na výlety a taky trošku pracuji, sportuji, zpívám a hraji
na příčnou flétnu.

Mám radost z toho, když člověk dělá pokroky, činí rozhodnutí a mění se k lepšímu – k obrazu Božímu.

Chci, aby se děti ve třídě cítily dobře, aby se učily rády a rozvíjely se.