Mgr. Jaroslava Waluszová

3. třída

E-mail: jaroslava.waluszova@czstrinec.cz

Telefon: 558 989 732

Učím na 1. stupni matematiku, český jazyk, prvouku, přírodovědu, vlastivědu a výchovy.

Můj oblíbený verš z Bible je…

O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 

Filipským 4, 6-7

Baví mě trávit čas s dětmi a společně  vyrábět a tvořit.  Když si najdu čas pro sebe, ráda čtu a chodím do přírody.

Povzbudí mě, když si lidé najdou čas jeden pro druhého a vnímají potřeby druhých.