Mg. Katarzyna Waclawková

4. třída

E-mail: katarzyna.waclawkova@czstrinec.cz
Telefon: 558 989 732

Aprobace: Jsem učitelkou na prvním stupni a učitelkou německého jazyka a křesťanské výchovy na
druhém stupni. Baví mě učit metodou vyvozování učiva, ráda používám ve výuce metody kritického
myšlení. Zaměřuji se u dětí na rozvoj čtenářské gramotnosti, vedu je k četbě a ke sdílení zážitků
z četby. K mým oblíbeným hodinám patří hodiny slohu. Baví mě práce třídní učitelky. Chci
pomáhat dětem s jejich problémy, ráda si s nimi povídám a snažím se je doprovázet na jejich
mnohdy nelehkých životních cestách.

Můj oblíbený citát (verš z Bible) je… Římanům 8, 28

Baví mě trávit čas s rodinou, cestovat a poznávat nová místa, chodit do sboru, číst kvalitní knihy,
pracovat na zahrádce, vařit marmelády. Ráda se obklopuji přátelskými lidmi. Mám ráda hudbu a
sport.
Povzbudí mě, když někdo mou práci ocení.

Ve své profesi usiluji o to, aby žáci chodili do školy s radostí, vzájemně si pomáhali a měli se rádi. Mou
touhou je, abychom v dětech nerozvíjeli pouze rozumové schopnosti, ale také jejich srdce a emoce.