Mgr. Monika Kantorová

1. třída


E-mail: monika.kantorova@czstrinec.cz
Telefon: 558989732

Aprobace: Jsem učitelkou na prvním stupni. Velmi ráda učím děti v první třídě číst a psát. Je úžasné
pozorovat, jak se děti učí písmena, pak už čtou slabiky, slova. Pak jsou schopny přečíst si kratší text.

Můj oblíbený verš z Bible je… Římanům 8, 28

„Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno,
napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru.“

Baví mě objevovat svět, cestovat, číst knihy, chodit na procházky, pracovat na zahradě.

Povzbudí mě, když vidím, jak člověk člověku prokazuje dobro.

Ve své profesi usiluji o nejen o kvalitní vzdělávání dětí, ale také o to, aby poznaly Pána Ježíše, který
jediný dá ten správný směr našeho života.