Národní plán obnovy

Číslo jednací: 0242/DIGIPOMUCKY/2022

MSMT – 4765/2022-2

Název: DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu
digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními
technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních
kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Cílem dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencích

Číslo jednací: 0243/DIGIPROPAST/2022

MSMT – 4764/2022-2

Název: PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI_2022 – ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU

Inovace ve vzdělávání v kontextu
digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními
technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních
kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Účelem dotace je pořízení digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.