Národní plán obnovy

Číslo jednací: 0242/DIGIPOMUCKY/2022

MSMT – 4765/2022-2

Název: DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu
digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními
technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních
kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Cílem dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencích