Plenární schůze

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,  srdečně Vás zveme na Plenární schůzi rodičů, která se bude konat dne 24.10.2022 od 15.30 v prostorech školy – chodba u 4.a 5.třídy.  Na programu: -krátké zhodnocení minulého školního roku 2021/22 ...
Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan

Soutěž Přírodovědný klokan pořádá Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.  Ve středu 12. 10. 2022 žáci...