Vážení rodiče,

 provoz CMŠ Třinec – Horní Lištná, CMŠ Třinec Sosnová , CMŠ  Třinec – Lyžbice,  bude po dobu vánočních svátků od 23.12  – 2.1. 2022 přerušen. Provoz bude obnoven od pondělí 3.1.2022. 

 Přejeme Vám Požehnané, pokojné  Vánoce. Děkujeme za spolupráci, podporu školy v roce 2021.

Vedení školy a kolektiv pedagogů.