Oznámení o přerušení provozu následovně:
v CMŠ Třinec, Janáčkova 498 a CMŠ Třinec, Sosnová 367,
v době podzimních prázdnin ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2021;
v CMŠ Třinec- Horní Lištná 10, dne 29. 10. 2021.

Vážení rodiče,
Z důvodu malého počtu dětí nahlášených na docházku do MŠ během
podzimních prázdnin, bude provoz mateřské školy v tomto období
uzavřen /dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů/.
Děkujeme za pochopení.
Současně upozorňujeme, že zákonní zástupci z CMŠ Třinec
Janáčkova 498 a CMŠ Třinec, Sosnová 367, mohou přihlásit své dítě
dne 27. 10. 2021 na docházku do CMŠ Horní Lištná 10. V případě
zájmu informujte své paní učitelky.

V Třinci dne 22. 10. 2021

Mgr. Monika Guńková, ředitelka školy