Dne 18. 5. 2022 byli žáci první třídy v Trisii pasování na čtenáře. Děti shlédly scénku na náměty knihy „Den, kdy voskovky řekly dost“. Pastelky děti vyzkoušely z písmen, pak děti složily slib, že si budou vážit knížek.