Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, 

srdečně Vás zveme na Plenární schůzi rodičů, která se bude konat dne 24.10.2022 od 15.30 v prostorech školy – chodba u 4.a 5.třídy. 

Na programu:

-krátké zhodnocení minulého školního roku 2021/22 

-informace o plánu práce na aktuální školní rok 2022/23

-vystoupení  předsedy Sdružení přátel CZŠ /zhodnocení radovánek, třídní důvěrníci, spolupráce rodičů se školou/

Po společné schůzce proběhnou krátké třídní schůzky s třídnímu učiteli v jednotlivých třídách / volba třídního důvěrníka, informace o třídních akcích, prostor pro otázky, připomínky, společné planování… /

Srdečně zvou a těší se na Vás vedení školy a předseda Sdružení CZŠ a MŠ Třinec.