Vážení rodiče, žáci,

z důvodu rozsáhlé rekonstrukce ulice Kaštanová v Třinci na Sosně a omezení v dopravě jsme nuceni odložit začátek školního roku na pondělí 5.9. 2022. Na dny 1.9. a 2.9. 2022 je vyhlášeno ředitelské volno pro všechny žáky církevní základní školy. /viz příloha/ . Ředitelské volno se netýká církevní mateřské školy na Sosně, zde je možno dojíždějící děti dopravit osobními auty.

Více o pokračující rekonstrukci zde:

https://www.trinecko.cz/rekonstrukce-ulice-kastanova/ds-1547

Děkujeme za pochopení .

Mgr. Monika Guńková , ředitelka školy

Zdůvodnění

Ředitelky organizací Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, (dále jen „ZŠ a MŠ Kaštanová“) se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová
č. p. 412, PSČ 739 61, IČO 00847135, a Církevní základní škola a mateřská škola, Třinec, (dále jen „CZŠ“) oznámily svým zřizovatelům v souladu s § 24, odst. 2 školského zákona, informaci o vyhlášení volných dnů pro žáky, kteří plní povinnou školní docházku v ZŠ a MŠ Kaštanová a v CZŠ, a to ve čtvrtek 01.09.2022 a v pátek 02.09.2022 z technických a bezpečnostních důvodů souvisejících s rekonstrukcí krajské silnice na ulici Kaštanová.
 
Zhotovitel stavby zažádal o prodloužení úplné uzavírky ulice Kaštanová do neděle 04.09.2022. Autobusová doprava, zajišťující pravidelnou přepravu žáků do základních škol v Třinci, bude v této části dále provozována po objízdné trase podle nově zpracovaných výlukových jízdních řádů linek 701 a 715.
V těchto výlukových jízdních řádech budou ze zastávky Dolní Líštná, Domov důchodců, ráno vyjíždět dva spoje, určené zejména žákům ve směru zastávky Terasa konečná (linka 701) a Lyžbice, nám. TGM (linka 715). Zpáteční spoje z autobusového stanoviště se zajížděním na zastávku Dolní Líštná budou v těchto dvou dnech přizpůsobeny ukončení školní docházce.
 
Vzhledem ke složité dopravní situaci, kdy nelze zajistit bezpečnou dopravu žáků do ZŠ a MŠ Kaštanová a do CZŠ, vyhlásily na základě požadavku vedení statutárního města Třince ředitelky těchto škol volné dny pro žáky od 01.09. do 02.09.2022.
 
Provoz školní družiny a školní jídelny ZŠ a MŠ Kaštanová bude ve dnech 01.09. do 02.09.2022 přerušen.
Provoz mateřských škol je zajištěn.“
 
 
Ing. Vladimíra Kacířová | Magistrát města Třince
vedoucí odboru školství kultury a tělovýchovy