Jak se říká: “ Lépe předcházet“. Dne 8. 10. proběhly v některých třídách naší školy preventivní programy zaměřené na přátelství a spolupráci ve třídách, na prevenci před užíváním návykových látek, jak být fit.