Soutěž Přírodovědný klokan pořádá Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. 

Ve středu 12. 10. 2022 žáci 8. a 9. třídy řešili 24 úloh z přírodopisu, matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a všeobecných znalostí. 

V kategorii Kadet obsadili: 

1. místo – Matouš Niemiec, 9. třída

2. místo – Matyáš Kadlec, 8. třída a Jan Komárek, 9. třída 

3. místo – Sára Heczková, 9. třída.