Odborné učebny a bezbariérovost Církevní ZŠ Třinec

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013124

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

V rámci tohoto projektu byly zrekonstruovány odborné učebny,
byla nainstalována pojízdná plošina umožňující bezbariérovost.

l

Cíl projektu

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání.

h

Dílčí cíle

Realizace nových školních odborných učeben včetně  stavebních  úprav a výbavy, zajištění bezbariérového přístupu do  školy i jednotlivých učeben, zajištění konektivity školy.