Šablony III OP VVV pro Církevní ZŠ a MŠ Třinec

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo programu: 02

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III-MRR v prioritní ose 3 OP Číslo výzvy: 02_20_080

Projekt je zaměřen na personální podporu, profesně osobnostní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikurálních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči, s veřejností.