V rámci preventivních programů se žáci 8. třídy seznámili s některými údaji o drogách.