Dne 12. 10. proběhla v naší škole edukativní show pod záštitou Technické univerzity v Ostravě. Výzkumné energetické centrum v rámci projektu – Zlepšení kvality ovzduší – seznámilo žáky všech ročníků s touto problematikou velmi názorným a zajímavým způsobem.