Kontakty

Mgr. Monika Guńková – ředitelka                                          monika.gunkova@czstrinec.cz, 558 989 733

Ing. Urszula Szymeczková – zástupce ředitele                      urszula.szymeczkova@czstrinec.cz@, 558 989 733

Mgr. Monika Kantorová – 1. třída                                           monika.kantorova@czstrinec.cz, 558 989 732

Mgr. Doris Szymeczková – 2. třída                                          doris.szymeczkova@czstrinec.cz, 558 989 732

Mgr. Jaroslava Waluszová – 3. třída                                        jaroslava.waluszova@czstrinec.cz,558 989 732

Mgr. Katarzyna Waclawková – 4. třída                                    katarzyna.waclawkova@czstrinec.cz

Mgr. Tomáš Waclawek – 5. třída                                              tomas.waclawek@czstrinec.cz

Mgr. Rudolf Heczko – 6. třída                                                   rudolf.heczko@czstrinec.cz, 558 989 731

Mgr. Dagmar Babilonová – 7. třída, metodik prevence       dagmar.babilonova@czstrinec.cz, 558 989 731

Mgr. Monika Kaletová – 8. třída                                               monika.kaletova@czstrinec.cz, 558 989 731

Mgr. Beata Kantor – 9. třída, výchovný poradce                   beata.kantor@czstrinec.cz, 558 989 731

Mgr. Monika Witoszová                                                            monika.witoszova@czstrinec.cz, 558 989 731

Mgr. Monika Urbancová                                                          monika.urbancova@czstrinec.cz, 558 989 731 Mgr. Halina Nogová                                                                 halina.nogova@czstrinec.cz,558 989 731 Danuta Kocyanová                                                                    danuta.kocyanova@czstrinec.cz, 558 989 731