Jsme vděční Hospodinu za letošní společně prožité vánoční besídky. Žáci si připravili krásná vystoupení, různé hry a jiný program. Společně jsme přemýšleli nad významem Vánoc.

Prožijte nový rok v Boží blízkosti a Jeho lásce.

Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ Jan 8,12