Dne 24. 9. proběhl v naší škole projektový den, v rámci kterého žáci poznali naučnou stezku na Jahodné. Od myslivců se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Plnili různé úkoly.