Poděkovali jsme Pánu Bohu, za vše dobré i náročné. Dva z naších žáků, kteří prošli závažnou léčbou a náročnou operací, jsou díky Pánu zdraví. Vnímám to jako Boží zázrak. Prošli jsme hloubkovou inspekcí, která dopadla velmi dobře, zvládli Erasmus+ s velkým nasazením učitelek Mgr. Moniky Kaletové, Mgr. Dagmar Babilonové, Mgr. Moniky Urbancové a dalších, prožili krásné chvíle na výletech. Každý měsíc chválili Pána na společných modlitbách a chválách, denně četli Boží slovo ve třídách a přimlouvali se za sebe navzájem. Vnímali Boží blízkost a přítomnost a Jeho předcházení. Zakončili školní rok ve třídách a v tělocvičně. Zhodnotili úspěchy naších žáků. Přejeme všem žákům mnoho Božího požehnání a krásné prázdniny.