ZÁPISY DO 1. TŘÍDY
A
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče, milé děti,
zveme Vás k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022-2023, který proběhne prezenčně ve dnech 4. 4. 2022 od 8:00 do 13.00 a 5. 4. 2022 od 13.00 do 16.00 v prostorech naší školy.

V případě, že byste se nemohli s dítětem dostavit osobně do školy ve vyhrazených dnech, můžete přihlášku o přijetí vyplnit a poslat následujícími způsoby v období od 4. 4. do 22. 4. 2022:

  • do datové schránky školy / wupmbad/
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /sekretariat @ czstrinec.cz /
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Církevní základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, 739 61

K zápisu budete potřebovat:

V případě odkladu školní docházky budete potřebovat:

Formuláře můžete vyplnit přímo u zápisu nebo vyplnit předem, vše potřebné naleznete na naší stránce Formuláře a žádosti

Důležité informace

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky)
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce
  • Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
  • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy
  • Můžete si také prostudovat dokumenty:
  • Přijímáme také žáky do vyšších ročníků. V případě zájmu si vyplníte Žádost o přestup
l

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče, milé děti,
pokud chcete více poznat naši křesťanskou školu, srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří 21. 3. 2022.

Budete moci navštívit výuku v jednotlivých třídách (od 8:00 – 9:40).
Od 10:00 se budete moci podrobněji seznámit s koncepcí školy na setkání s vedením školy.

Srdečně zveme!