Vážení rodiče, milé děti,

zveme Vás k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022-23, který proběhne prezenčně ve dnech 4. 4. 2022 od 8:00 do 13.00 a 5. 4. 2022 od 13.00 do 16.00 v prostorech církevní školy.

V případě, že byste se nemohli s dítětem dostavit osobně do školy ve vyhrazených dnech, můžete přihlášku o přijetí vyplnit a poslat těmito způsoby v období od 4. 4. do 22. 4. 2022 : 

do datové schránky školy / wupmbad/

e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /sekretariat@czstrinec.cz /

poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Církevní základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, 

K zápisu budete potřebovat: 

Rodný list dítěte /v případě zaslání žádosti poštou kopii/

Občanský průkaz zákonného zástupce 

Žádost o přijetí do základní školy 

 Zápisní list do základní školy 

V případě odkladu školní docházky budete potřebovat:

 Žádost o odklad povinné školní docházky, která musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa nejpozději v termínu zápisu.

 Formuláře můžete vyplnit přímo u zápisu nebo stáhnout a předem vyplnit 

  z webových stránek v záložce: pro rodiče – formuláře a žádosti – základní škola 

Důležité informace 

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
  • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE).

Můžete si také prostudovat dokumenty: 

Kritéria přijetí 

Koncepce školy

Prezentace o škole 

Zápis do vyšších ročníků 

Přijímáme také žáky do vyšších ročníků. V případě zájmu si vyplníte Žádost o přestup,

ke stažení z webových stránek v záložce: pro rodiče – formuláře a žádosti – základní škola 

Vážení rodiče, milé děti, 

pokud chcete více poznat naši křesťanskou školu, srdečně Vás zveme na 

Den otevřených dveří 21. 3. 2022

Budete moci navštívit výuku v jednotlivých třídách (od 8:00 – 9.40). 

Od 10.00 se budete moci seznámit více s koncepcí školy na setkání s vedením školy. 

Srdečně zveme!