ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

l

Informace

Vážení rodiče,

děkujeme, že máte zájem přihlásit Vaše dítě do křesťanské mateřské školy.
Zápisy proběhnou ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2022 vždy od 12.30 do 13.30 a od 15.00 do 16. 00 na jednotlivých odloučených pracovištích mateřské školy prezenční formou (dostavíte se do MŠ osobně).
V případě, že nebudete moci přijít osobně, je možné doručit žádost nejpozději do 10. 5. 2022 včetně povinných příloh následovně:

do datové schránky školy / wupmbad/
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /sekretariat@czstrinec.cz /
poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Církevní základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412

Potřebné formuláře můžete vyplnit přímo v MŠ u zápisu nebo stáhnout z našich webových stránek /v záložce: pro rodiče- formuláře – mateřské školy/

Vyplňte tyto formuláře:

  • Žádost o přijetí do MŠ
  • Evidenční list
  • Zápisní list
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte

Důležité:

U zápisu je třeba mít k nahlédnutí rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce / v případě elektronicky zaslané žádosti jejich kopie/

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2022 věku 5- ti let, je pro něj od 1. 9. 2022 předškolní vzdělávání povinné.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním).

Předškolní vzdělávání může dítě také realizovat formou individuálního vzdělávání. O této formě vzdělávání informuje zákonný zástupce dítěte vedení školy u zápisu, nejpozději však do konce května aktuálního roku.

Je vhodné si prostudovat Kritéria přijetí do MŠ v záložce pro rodiče – formuláře.

Těšíme se na Vaše děti v křesťanských mateřských školách v Horní Lištné č. 10, v Třinci – Dolní Lištné na ul. Sosnová, v Třinci Lyžbicích na ul. Janáčkova.

Děkujeme za projevenou důvěru.
Budeme se snažit vytvořit pro Vaše dítě bezpečné, laskavé, tvůrčí prostředí.

Mgr. Monika Guńková, ředitelka školy a pedagogický sbor.