Vítejte

Církevní základní škola
a mateřská škola Třinec

„Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim,
neboť takovým patří království Boží. “

PROVOZNÍ SITUACE

Standardní prezenční výuka

Kalendář akcí

10.5.2022 - Školní modlitby

Milí rodiče, děti a přátelé naší školy.

Srdečně Vás zveme na modlitební setkání za 1. a 2. třídu,
které se bude konat v úterý, 10.5.2022. 
Setkáme se krátce před 18. hodinou na parkovišti u školy a společně půjdeme do třídy.

Vemte sebou i své děti a poozvěte Vaše přátele.
Těšíme se na Vás.

Drobné pohoštění je připraveno. 

Aktuální infoirmace zde

Základní informace

Jsme Církevní základní škola a mateřská škola Třinec. Máme za sebou již 16 let úspěšného fungování.
Jsme úplnou školou s devíti postupnými ročníky, přičemž v každém ročníku je po jedné třídě. Na území Třince provozujeme také tři vlastní mateřské školky.
Jsme otevřeni všem zájemcům, kteří ocení křesťanské hodnoty a rodinnou atmosféru.

Klademe důraz na výuku cizích jazyků. Rozvíjíme kreativitu a tvůrčí schopnosti našich žáků v rámci školních i mimoškolních projektů.

Zřizovatelem je Slezská církev evangelická a. v.

 

Zápisy do mateřských škol

Vážení rodiče,
děkujeme, že máte zájem přihlásit Vaše dítě do křesťanské mateřské školy.
Zápisy proběhnou ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2022 vždy od 12:30 do 13:30 a od 15:00 do 16:00 na jednotlivých odloučených pracovištích mateřské školy.

PROJEKTY EU

Aktuálně jsme zapojeni do následujících projektů:

Odborné učebny a bezbariérovost Církevní ZŠ Třinec

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013124
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Cíl projektu: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání.

Dílčí cíle: realizace nových školních odborných učeben včetně  stavebních  úprav a výbavy, zajištění bezbariérového přístupu do  školy i jednotlivých učeben, zajištění konektivity školy.

V rámci tohoto projektu byly zrekonstruovány odborné učebny, byla nainstalována pojízdná plošina umožňující bezbariérovost.

Erasmus+ 2020-2022  „Místní historie v Angličtině“

Mezinárodní projekt, spolufinancovaný z fondů EU.

Cíl projektu:

 • sdílet osvědčené metody a nástroje pro vyučování učitelů nejen angličtiny za účelem zefektivnění vyučování
 • rozvíjet tvořivost žáků v procesu učení a komunikace v angličtině, jejich zapojení a posílení vlastní zodpovědnosti za proces učení
 • zmapovat historii a kulturní dědictví naší oblasti
 • posílit komunikační schopnosti učitelů a zvýší jejich kompetence v anglickém jazyce

Účastníci projektu:

 • Účastníky projektu jsou učitelé a žáci tří evropských škol (Česká republika, Finsko a Polsko)
 • Do projektu budou zapojeni žáci 6. a 7. tříd
 • Mobility se zúčastní 12 žáků vybraných podle určených kritérií. Do jednotlivých mobilit budou žáci vybíráni pokaždé před mobilitou. S žáky musí být také podepsaná závazná smlouva o účasti a aktivním zapojení se do projektu a činností s tím spojených.

Je plánovaná mobilita (výměnný pobyt) žáků a učitelů ve Finsku a to na květen 2021 a mobilita v Polsku (prosinec 2021) a v České Republice (duben 2022). Termíny se mohou posunout vzhledem k vývoji situace ohledně Covidu19. V průběhu projektu budou žáci pracovat na zadaných úkolech také i online pomocí platformy etwinning.

 

 

Erasmus+ 2020-2022 – „Mezinárodní akademie žáků a učitelů angličtiny“

Cíl projektu:

 • sdílet osvědčené metody a nástroje pro vyučování učitelů angličtiny za účelem zefektivnění vyučování
 • využití a sdílení užitečných internetových aplikací, programů. V dnešní době rozvoje komunikace prostřednictvím počítačových technologií chceme našim žákům pomoci se orientovat a využít i pro jejich vzdělání nejrůznější platformy a internetové stránky
 • uvědomění žáka vlastní zodpovědnosti za své vzdělání a pomoc najít způsob, který by vyhovoval jejich vzdělávacím stylům
 • posílit komunikační schopnosti učitelů a zvýšit jejich kompetence v anglickém jazyce. Účastníky projektu jsou učitelé a žáci čtyř evropských škol (Česká republika, Finsko a Polsko, Maďarsko). Do projektu budou zapojeni žáci 8. a 9. tříd.

Účastníci projektu:

 • Mobility se zúčastní 7 žáků vybraných podle určených kritérií. Do jednotlivých mobilit budou žáci vybíráni pokaždé před mobilitou. S žáky musí být také podepsaná závazná smlouva o účasti a aktivním zapojení se do projektu a činností s tím spojenou.

Je plánovaná mobilita (výměnný pobyt) žáků a učitelů v Polsku (duben 2021), mobilita v Maďarsku (říjen 2021), v České Republice (únor 2022) a ve Finsku (květen 2022).
Termíny se mohou posunout vzhledem k vývoji situace ohledně Covidu19. V průběhu projektu budou žáci pracovat na zadaných úkolech také i online pomocí platformy etwinning.

 

 

Cíl projektu:

 • jazykové vzdělávání žáků i učitelů

V rámci projektu proběhly kluby anglického jazyka, čtenářské gramotnosti, ICT vzdělávání.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo programu: 02

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III-MRR v prioritní ose 3 OP Číslo výzvy: 02_20_080

Projekt je zaměřen na personální podporu, profesně osobnostní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikurálních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči, s veřejností.

 NAŠE MISE A VIZE

Věříme, že křesťanské vzdělávání a výchova dětí je velmi důležitá, a to nejen v rodinném,
ale také ve školním prostředí. Ve škole tráví dítě většinu dne, navazuje vztahy se spolužáky, hledá autority k následování, zde se z velké části formují jeho názory, životní hodnoty a postoje.

Každý den žáci začínají spolu s vyučujícím modlitbou a čtením Bible.
Křesťanská výchova je zařazena od prvního ročníku jako samostatný předmět. 

Adresa školy

 Církevní základni škola a mateřská škola Třinec

Kaštanova 412
739 61, Třinec

vyučování

Po-Pá: 8:00 – 15:30

Sponzoring

číslo účtu: 0197168690/0300
variabilní symbol pro dary: 7124001
S vděčností děkujeme za Vaši štědrost

TELEFON & Email

tel.: sekretariat: 558 989 730
email: sekretariat@czstrinec.cz
web.: www.czstrinec.cz

NAŠE ŘEDITELKA

Mgr. Monika Guńková

Ředitelka

v

REFERENCE

Co o nás říkají rodiče

Pro naše děti samozřejmě chceme to nejlepší. Nejen v oblasti vědomostí, ale i sociálního a duchovního rozvoje. Přístup učitelů k dětem i rodičům je pro nás zásadní. Třinecká církevka nás nezklamala, od školky až po devítku máme dobré zkušenosti. Kvalifikovaný tým pedagogů, přátelské prostředí a vstřícné jednání.

Tady jim na svěřených dětech opravdu záleží. Za nás velká vděčnost. Dojíždění našich pěti dětí je někdy dobrodružství, které ale stojí za to.

Michalíkovi, Návsí

Od školky až po devítku. Vztahy, kvalita výuky, lidskost a empatie. Úsměv.
Tři spokojené děti, to už je pořádný důvod k radosti. Oceňujeme přátelské prostředí, postavené na křesťanských hodnotách a zároveň profesionalitu učitelského sboru.
Vánoční muzikály v kulturním domě jsou každý rok zážitkem pro nás i naše babičky a dědy.

Skvělá příprava na přijímačky pro střední školu. Děkujeme.

Byrtusovi, Vendryně

dětí a žáků

After School programs

absolventů

let úspěšného fungování

Spojme se...

Adresa: Kaštanova 412, Třinec – Dolní Lištná, 739 61

Telefon: +420 558 989 730

Email: sekretariat@czstrinec.cz

Pracovní doba: Po-Pá: 8:00 – 15:00